Dostępność

Grafika w tonacji niebieskiej, skłądająca się z ułożonych obok siebie rombów, na których przedstawiono piktogramy ilustrujące szczególne potrzeby różnych grup społecznych.

Dostępność – to zapewnienie takich samych możliwości wszystkim ludziom, bez względu na ich ograniczenia. Także osobom z różnymi niepełnosprawnościami i osobom o innych, szczególnych potrzebach. g/Głusi, osoby słabowidzące i niewidome, o ograniczonych możliwościach poznawczych, ale też seniorzy, kobiety w ciąży, osoby z dziećmi i inni – szczególne potrzeby są lub mogą być udziałem każdego z nas. Dlatego zapewnienie dostępności jest sposobem na realizację praw człowieka, a dbanie o godność każdego człowieka stanowi obowiązek instytucji publicznych. Także instytucji kultury – jak nasza.

(więcej…)