NH70 – społeczność, tradycja i historia

W tle kwadratowej grafiki Plac Centralny wraz z sąsiadującymi osiedlami, widziany z lotu ptaka. Na środku jasny romb z napisami NH70 społeczność tradycja i kultura.

W 2019 roku – czyli roku Jubileuszu 70-lecia istnienia Nowej Huty, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta realizował różnorodne działania dedykowane każdej z grup wiekowych. Wśród nich znajdował się projekt „O Nowej to Hucie piosenka… – 70 lat sztuki i historii” dofinansowany w konkursie Edukacja kulturowa 2019 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Radę Miasta Krakowa oraz wpisany na listę obchodów urodzin nowohuckich dzielnic. W ramach tego działania we współpracy z mieszkańcami powstała fabularna gra terenowa wraz z aplikacją mobilną, składająca się z 20 punktów rozsianych po dzielnicach XIV-XVIII. Każda ze stacji gry wiązała się z unikatową opowieścią wpisującą się w wybraną dekadę istnienia i rozwoju Nowej Huty, będąc wspomnieniem postaci, miejsc i wydarzeń najważniejszych z perspektywy całego Miasta, dzielnicy, ale też osiedla czy przysiółka.

W następnym roku wspomnienia te zostały zebrane, opracowane i wydane w formie albumu. Muzeum Historii Polski w ramach XII edycji konkursu „Patriotyzm jutra” wyróżniło projekt Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta pt. „NH 70 – społeczność, tradycja i historia”, przyznając dotację na wydanie albumu o nowohuckich dzielnicach, w której oprócz opowieści zabranych w ubiegłorocznym projekcie, znajdą się też zdjęcia wykonane specjalnie na tę okazję przez nowohuckich fotografów. 

Partnerami w realizacji zadania były instytucje pozarządowe: Fundacja Hesperus, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Fundacja Grupa MIGAWKI. Ta ostatnia, działająca na rzecz propagowania kultury Głuchych, odpowiadała za przystosowanie projektu do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Album

Opowieści z albumu dostępne są też w formie plików dźwiękowych.

Opowieści z albumu nagrane w Polskim Języku Migowym

Filmy

Spotkanie z autorami

Część 1
Część 2

Spotkanie finałowe i wernisaż wystawy zdjęć

Wersja z napisami
Wersja z audiodeskrypcją

Galeria zdjęć

Fotogaleria zdjęć projektowych

Finał projektu i wernisaż wystawy fotografii


Dodatkowe informacje na temat przebiegu projektu znaleźć można na archiwalnej stronie Ośrodka Kultury.

Skip to content